Dvokrilni otklopno
zaklopni prozor
120x120cm (Gealan).

Cijena: 1.280 kn

Jednostruka otklopno zaklopna
balkonska vrata
100x210cm.

Cijena: 1.300 kn

Jednostruki otklopno zaklopni
prozor 80x120cm.

Cijena: 700 kn

Dvostruka otklopno zaklopna
balkonska vrata
140x210cm.

Cijena: 2.100 kn

 
Garažna rolo i segmentna vrata

SEGMENTNA VRATA
- izolirani segmenti debljine 40mm
- vanjska i unutarnja strana segmenata izrađena od čeličnog pocinčanog lima debljine 0,55mm koji je zaštićen pečenim lakom i plastifikacijom
- ispuna segmenata ekspandirani poliuretan visokih toplinskih i zvučnih izolacijskih svojstava
- unutar segmenata se nalaze metalna ojačanja debljine 2mm radi dobivanja što bolje krutosti i zbog pritezanja svih dijelova koji se montiraju na vrata
- na segmentima se nalaze brtve radi što boljeg brtvljenja na spojevima između dva segmenta
- na vratima svi segmenti su iste visine jer se za svaki otvor zasebno proračunavaju i izrađuju, a njihova visina se kreće u rasponu od 430 do 550mm
- segmenti su međusobno povezani čvrstim i masivnim okovom debljine 2,5mm
- vrata kližu unutar vodilica po kotačićima izrađenim od visokokvalitetnog poliamida otpornog na trošenje
- osovina sa kotačićem se nalazi unutar plastične puškice tako da nema međusobnog dodira metalnih dijelova što pogoduje tihim i trajnim radom bez vibracija
- torzione opruge uravnotežuju težinu vrata tako da se vrata uvijek lagano otvaraju i zatvaraju te stoje u svakoj točki na kojoj ih zaustavimo
- na sva industrijska vrata ugrađuju se sigurnosne kočnice koje sprečavaju pad vrata u slučaju puknuća čeličnog užeta ili torzione opruge.

Vrata se izrađuju standardno u 3 boje:
RAL 9002 (sivo bijela)
RAL 9010 (snježno bijela)
RAL 8017 (čokoladno smeđa)

Mogućnost plastifikacije u željenu boju prema RAL karti uz nadoplatu.

BRTVLJENJE
- cijeli okvir vrata se brtvi uz pomoć elastičnih i trajnih gumenih brtvi koje se u slučaju oštećenja lako zamjene.

OSTAKLJENJE
- oblik i boja prozora se oblikuju prema želji kupca
- za prostore koji se ne griju koristi se jednostruki pleksiglas debljine 4mm, a za bolja izolacijska svojstva u ponudi je dvostruki pleksiglas, svaki debljine po 3mm.
- za stalno prostrujavanje zraka kroz garažu na vrata je moguće ugraditi ventilacione rešetke.

PRILAGODBA VRATA
Za ugradnju segmentnih vrata potrebno je minimalno 240mm nadvoja iznad otvora, a ugradnja je moguća i kada nema prostora sa lijeve i desne strane tj. kada nema bočnog zuba.

KRILNA VRATA ZA PROLAZ PJEŠAKA
Izvedba vrata u vratima
- okvir vrata izrađen od aluminijskih eloksiranih profila otvaranje prema van, lijevo ili desno
- hidraulični zatvarač za sigurno zatvaranje vrata
- vrata imaju prag visine 150 mm.

Izvedba vrata pored vrata
- okvir vrata izrađen od čeličnih profila
- ispuna izolirani segmenti
- otvaranje prema unutra i prema van lijevo ili desno
- boja i uzdužne linije se poklapaju sa segmentnim vratima.

SEGMENTNA ALUMINIJSKA OSTAKLJENA VRATA
- segmenti izrađeni od ekstrudiranih aluminijskih profila zaštićenih plastifikacijom
- ostakljenje izo-pleksi debljine 20mm
- donji segment je bez ostakljenja i ispunjen je poliuretanskom ispunom debljine 20mm
- svi okovi i šarniri su plastificirani u boji vrata
- svi segmenti su iste visine
- standardna boja RAL 9010 (snježno bijela), uz nadoplatu mogućnost plastifikacije u željenu boju.

SEGMENTNA DRVENA VRATA
- segmenti izrađeni od smreke ili bora
- površina zaštićena dvostrukom impregnacijom
- izbor boje prema želji kupca.

Vanjski izgled vrata:
- uklade ravnomjerno raspoređene po cijeloj širini
- svi segmenti su iste visine
- svi okovi izrađeni od čeličnog lima i zaštićeni cinčanjem.

UPRAVLJANJE I POGON SEGMENTNIH VRATA

Ručno dizanje:

- standardno sa užem za ručno dizanje smještenim sa bočne strane vrata
- reduktor sa lancem montiran direktno na osovinu (kao opcija)

Pogon pomoću elektromotora:

Garažni elektromotor:
- učvršćen je na stropu
- pogon vrata preko putujućeg lanca u aluminijskoj vodilici
- dvije brzine zatvaranja
- zaštita od pritiska na prepreku
- automatsko svjetlo
- upravljane pomoću daljinskog upravljača i tipkala na zidu
- cirkulirajući kodovi kao zaštita daljinskog upravljanja
- mogućnost deblokiranja u slučaju nestanka el. energije izvana ili iznutra
- bešuman rad
- fotoćelije (kao opcija)

Industrijski elektromotor:
- direktno spojen na osovinu sa oprugama
- dvije brzine zatvaranja
- zaštita od pritiska na prepreku
- upravljanje preko upravljačke jedinice sa tipkalom
- mogućnost deblokiranja u slučaju nestanka el. energije
- daljinsko upravljanje i fotoćelije (kao opcija)

Prilagodba vrata
1. Visoko otvaranje
2. Koso otvaranje
3. Vertikalno dizanje
 
Krilna vrata za prolaz pješaka
1. Izvedba vrata u vratima
2. Izvedba vrata pored vrata
3. Izvedba vrata pored vrata
 
 
Aluminijska i drvena vrata
1. Segmentna al. ostakljena vrata
2. Segmentna drvena vrata
 
 
Zaključavanje vrata
1. Sustav za zaključavanje iznutra
2. Sustav za zaklj. - vanjska brava
 
 
2007-2010 © Sva prava pridrĹľana Ponistra - I.G. KovaÄŤića 22 - 23210 Biograd n/m - Tel.: 023 384 108 - Fax: 023 386 663 - Mob: 098 95 62 179 - Powered by Kalelarga.net